Bởi {0}
logo
Zhongshan Ewater Aquaculture Equipment Technology Limited
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Bộ lọc trống; skimmers protein; Bộ lọc sinh học; thiết bị sục khí; hệ thống RAS
Thứ tự xếp hạng8 giao hàng đúng hạn trong Thiết bị nuôi trồng thủy sản khácRegistered trademarks (1)On-site technical supportYears in industry(8)Total floorspace (700㎡)